Opruimactie VOLG

 foto: Peter Hendriks

Zaterdag 25 maart was het Landelijke Schoonmaakdag. Op deze dag werden in het hele land initiatieven genomen om onze leefomgeving schoner en dus mooier te maken. Om ook in Berg en Dal hieraan mee te doen heeft de lokale partij VOLG het initiatief genomen om ook hier een grote schoonmaakactie te organiseren

In memoriam Herman de Bruin 28 jan 1922 - 20 dec 2016

 

Herman ken ik al heel lang. Als kind weet ik dat Herman lid was van het Oranjecomité. Hij hielp mee de spelen uit te zetten op de velden; hij begeleidde de optocht en hielp mee aan het eind van de dag bij de prijsuitreiking. Met Herman heb ik vaak de stand van zaken bij fanfare Jubilate Deo doorgesproken. Een uitspraak van hem hierover: “Is d’r en moi-jere hobby as mè d’n hôn óp de slip”. Om geld te vergaren voor instrumenten en kostuums zette hij diverse activiteiten op touw. Hij was jarenlang voorzitter van de supportersvereniging van fanfare Jubilate Deo.

Volg op verkenning

De tweede grote plaatselijke partij VOLG voelt de noodzaak om na de gemeentelijke herindeling de andere voormalige gemeenten beter te leren kennen. Oud wethouder Theo Giesbers en Peter Hendriks kregen de opdracht van het partijbestuur om excursies voor de VOLG leden naar de dorpskernen binnen de nieuwe gemeente Berg en Dal te organiseren, als eerste op 28 mei 2016 naar Millingen aan de Rijn.

Speerpunten van VOLG

 

foto Jurriaan Nijkerk

Volg heeft een aantal prioriteiten benoemd voor deze raadsperiode om duidelijk te maken waar VOLG voor staat. Deze vindt u in het navolgende stuk.

 De leefbaarheid binnen de gemeente wordt bepaald door de kwaliteit van de omgeving en de aanwezige voorzieningen en de mate waarin inwoners in staat zijn goed voor zichzelf en anderen te zorgen. VOLG is voor behoud van voorzieningen zoals bibliotheek, zwembad, sportvoorzieningen en welzijnswerk. Al die voorzieningen in de buurt maken het wonen in een dorp leefbaarder.

Abonneren op VOLG RSS